అస్తమించని ప్రభాకరన్ చూపు

మూతబడని కనురెప్పలు
ముప్పయ్యేళ్ల ఎదురుచూపుల కనులు
ఆఖరి క్షణానికీ సాకారంకాని స్వప్నం

నేలను చెరబట్టి హింసించి ధ్వంసించి
అపహాస్యంగా ముద్దాడే అహంకారం వాడిది

నేలను ప్రేమించి ప్రజలను మేల్కొలిపి
విముక్తి కోసం జీవితమంతా పోరాడి
నందికాదల్ మడుగు ఒడ్డున
మట్టిలో నీటిలో కలిసిపోయిన వినయం నీది

తప్పులే చేశావో తల ఎగరేసి నిలిచావో
శత్రువుతో తలపడినట్టే మిత్రులతోనూ మెలిగావో
ఇప్పుడిక నెత్తుటి అడుగుల మదింపు అక్కరలేదు
రెండుతరాల నిర్విరామ ప్రయాణం ముగిసింది

కావలసింది ఈలం మాత్రమే అనుకుంటే
నువ్వు ఓడిపోయావేమో
కావలసింది రవరవలాడే ఆకాంక్షతో
నిరంతర సంభాషణ సాగించడం అనుకుంటే
నువ్వెన్నటికీ ఓడిపోలేవు

కల చెదిరిందేమో
పీడకల ముసిరిందేమో
కలగంటూ తెరుచుకున్న కన్ను
శత్రువు తుపాకిదెబ్బకు
అర్థాంతరంగా అలా నిలిచిపోయిందేమో

అత్యంత జాగరూకుడివనిగదూ
శత్రువు నీకిచ్చిన బిరుదు
సార్థకం చేయడానికేనా
రెప్పవాల్చని కాపలా కాస్తున్నావు

– మే 22, 2009

Advertisements

About ఎన్.వేణుగోపాల్

Poet, literary critic, journalist, public speaker, commentator and columnist on political, economic and social issues. Has been a journalist
This entry was posted in Poetry, Telugu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s