బాలగోపాల్ సాహిత్య వ్యక్తిత్వం

ఈ వ్యాసం ఆంధ్రజ్యోతి వివిధ పరిశీలనలో ఉంది. వారు ప్రచురించిన/తిరస్కరించిన తర్వాత ఈ సైట్ మీద ప్రచురించబడుతుంది.

Advertisements

About ఎన్.వేణుగోపాల్

Poet, literary critic, journalist, public speaker, commentator and columnist on political, economic and social issues. Has been a journalist
This entry was posted in Telugu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s